İLSINAVSKYARDIM SINAVDA EN ÇOK SORULAN SORU VE CEVAPLARI...DERSİ SINAV ÖNCESİ SORU/CEVAP ÇALIŞMA NOTLARI

01-Ani meydana gelen,önceden tahmin edilmeyen,önlenmesi çoğunlukla mümkün olan,

ölüm yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan olaya ne denir?

02-Kazalara en çok sebep olan kimlerdir?

03-Kasıt unsuru olmaksızın oluşan,insanları ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen,doğal

kaynaklı olaya ne denir?

04-Karayolu üzerinde hareket halinde en az bir aracın karıştığı;ölüm,yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olay hangisidir?

05-Trafik kazalarına en çok sebep olan kimlerdir?

06-Yaya grupları içinde trafik kazalarına en çok neden olan grup hangisidir?

07-Sürücülerin trafik kazalarına en çok sebebiyet veriş nedeni nedir?

08-Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar

anında ve olay yerinde çevre imkanlarından yararlanarak yerine getirilen geçici müdahale nedir?

09-İlkyardımın amacı nedir?

10-Sürücüler neden ilkyardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

11-Vücudun bağımsız olarak yaşayabilen en küçük canlı birimi hangisidir?

12-Hücrenin beslenmesine yardımcı olan kısım hangisidir?

13-Benzer hücrelerin birleşmesinden oluşan birim hangisidir?

14-Belli görevi olan dokuların birleşmesinden oluşan birim hangisidir?

15-Bütün vücut bölgelerinde faaliyet gösteren sistem hangisidir?

16-Omurga boşluğunda hangi vücut sisteminin bir bölümü faaliyet gösterir?

17-Kaza yerinde ilk önce hangi önlem alınmalıdır?

18-Kazazedeye ilkyardım nerede uygulanır?

19-Trafik kazasını gördüğü halde gerekli tedbiri almayan sürücülere hangi trafik cezası uygulanır?

20-Hasta kusuyorsa hangi pozisyon alınır?

21-Yaralıyı araçtan çıkartırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus hangisidir?

22-İstirahat halindeki yetişkin bir insanın bir dakikada gerçekleştirdiği solunum sayısı ne kadardır?

23-Solunum durunca hangisi meydana gelir?

24-Solunum durduğunda ilk önce etkilenen hangi organdır?

25-En etkili suni solunum yöntemi hangisidir?

26-Solunumu durmuş yetişkin bir insana bir dakikada kaç kez suni solunum yapılmalıdır?

27-Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

28-Bebeklere yapılan suni solunumun büyüklerden farkı nedir?

29-Suni solunum sonucu tekrar soluk almaya başlayan hasta hangi pozisyona alınır?

30-Bayılma sonucu bilinci kaybolmuş insana soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyon verilir?

31-Ağız burun çevresi kanamalı yaralarda,solunum durması söz konusu ise hangi çeşit suni solunum uygulanır?

32-İnsan vücudunda bulunan kanın vücut ağırlığına göre oranı ne kadardır?

33-Kanama sonucu vücuttaki kanın en az ne kadarı kaybedilirse hayati tehlike başlar?

34-En tehlikeli kanama hangisidir?

35-Açık kırmızı renkte ve fışkırır tarzda akan kan hangi damara aittir?

36-Koyu kırmızı renkli,basınçsız,normal akma biçimindeki kanama hangi damara aittir?

37-Burnu kanayan hastaya hangi pozisyon verilir?

38-Atardamar kanamasını durdurmada en etkili yöntem hangisidir?

39-Turnike vücudun daima neresine uygulanmalıdır?

40-Ayak ve bacak kanama bölgesine giden kanı azaltmak için hangi basınç noktasına basınç uygulanır?

41-Turnike(sıkma bağı) hangi aralıklarla gevşetilmelidir?

42-Turnike 20 dakikada bir gevşetildiğinde ne kadar süre kan geçişine izin verilmelidir?

43-Çeşitli sebeplerle ve genellikle dolaşım yetmezliği sonucu organizma canlılığında görülen azalmaya ne denir?

44-Şok,hangi sistemin yetersizliği ile ortaya çıkar?

45-Ani olarak meydana gelen dolaşım yetersizliğine bağlı beynin kısa süreli kansız kalması sonucu görülen geçici bilinç kaybına ne denir?

46-Şok pozisyonunda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmanın yararı nedir?

47-Bayılma ve şokun ilkyardımında,her ikisinde de yapılacak ilk uygulama nedir?

48-Şokta başlangıçta olmayıp zamanla olabilen,bayılmada ise;aniden meydana gelen bulgu nedir?

49-Yetişkin bir insanın istirahat halinde bir dakikadaki kalp atış sayısı (nabız sayısı) ne kadardır?

50-Kalp hangi sistemin merkezidir?

51-Kalp durmasının en önemli belirtilerinden birisi nedir?

52-Kalp durmasından sonra kalp masajı kaç dakika içerisinde yapılırsa yararlı olur?

53-Kalp masajı uygulama bölgesi neresidir?

54-Kalp masajı yapılırken yetişkinlerde göğüs kemiği ne kadar esnetilmelidir?

55-Yetişkin bir insana bir dakikada uygulanacak kalp masajı ne kadar olmalıdır?

56-Bir ilkyardımcı suni solunum ve kalp masajını birlikte uygulayacak ise uygulama sırası nasıl olmalıdır?

57-Trafik kazalarında en çok karşılaşılan yara türü hangisidir?

58-Açık yara üzerine direkt tentürdiyot sürülmesi nasıl bir etki yapar?

59-Baş yaralanmalarında beyinde hasar olduğunu gösteren en önemli belirti nedir?

60-Geniş alanlı vücut yanıklarında tehlike sınırı yüzde kaçtır?

61-Baş yaralanmalarında beyindeki kanama kulaktan dışarı geliyorsa hasta hangi pozisyona getirilir?

62-Öksürme ile ağızdan açık kırmızı renkli köpüklü kan gelmesi hangi organ yaralanmasının işaretidir?

63-Göğüs ve sırt bölgesinde bir açık yara görülürse ilk önce ne yapılmalıdır?

64-Göğüs yarası olan hangi pozisyonda sevk edilir?

65-Kapalı karın yaralanmasının en önemli belirtilerinden birisi nedir?

66-Kapalı karın yaralanmasında darbe alan yere hangi uygulama yapılır?

67-Kazazedenin karın bölgesinde yukarıdan aşağı (vücut ekseni paralelinde) açık yara varsa hastaya nasıl pozisyon verilir?

68-Omurga yaralanmasını belirten en önemli bulgu hangisidir?

69-Bir trafik kazası sonucu araçta yangın çıkmaması için öncelikle hangi önlem alınır?

70-Omurga yarası almış kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

71-Yanığın yüzeysel değerlendirilmesine göre vücut yüzeyinin ne kadarı yanarsa hayati tehlike başlar?

72-En çok bağışı yapılan doku hangisidir?

73-En çok bağışı ve nakli yapılan organ hangisidir?

74-Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesine ne denir?

75-Burkulma bölgesinde şişmeyi önlemek için ne yapılır?

76-Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması ve eklem yapısının bozulmasına ne ad verilir?

77-Burkulma ve çıkıklarda ilkyardım uygulanırken hastanın üstünü örterek vücut sıcaklığının korunmasının amacı nedir?

78-Herhangi bir sebeple kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

79-Kırıkları,burkulma ve çıkıktan ayıran en önemli belirti hangisidir?

80-Kırılan,çıkan yada burkulan bölgenin hareketsizliğini sağlamak amacıyla kullanılan düz cisimlere ne denir?

81-Kırılan,çıkan yada burkulan bölgenin hareketinin engellenerek sabitleştirilmesine ne denir?

82-Köprücük kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

83-Kalça ile diz arasındaki kemik kırılırsa hastaya uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

84-Yurdumuzda Hızır Acil Hizmetlerinin telefon numarası nedir?

85-Kaza yeri acil yardım haberleşmesi yapılırken ilk önce bildirilecek haber ne olmalıdır?

86-Acil yardım haberleşmesinde iletilecek mesajla ilgili ana ilke nedir?

87-Kaza yerine yalnız başına ulaşan diğer bir aracın sürücüsü haberleşmeyi ne zaman sağlamalıdır?

88-Yaralıların taşınmasında en çok tercih edilmesi gereken taşıma şekli hangisidir?

89-Zehirlenmede egzost gazı insanı nasıl etkiler?

90-Egzost gazı ile zehirlenen hastaya yapılacak ilk müdahale ne olmalıdır?

91-İlaç içerek yeni zehirlendiği fark edilen hastaya olay yerinde yapılacak ilk müdahale

ne olmalıdır?

92-Kusturmada en etkili yöntem nasıldır?

93-Yılan veya akrebin soktuğu bölgenin kalbe göre seviyesi nasıl olmalıdır?

94-İşitme cihazı kullanması zorunlu olan sürücü adayları hangi sınıf sürücü belgesi ile araç kullanabilir?

95-Yaralı sedye üzerine mümkünse kaç kişi ile alınmalıdır?

96-Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

97-Ambulansa bindirilirken sedye üstündeki yaralının yönü nasıl olmalıdır?

98-Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıl olmalı?

99-Ortopedik yetersizlikleri olan sürücü adaylarının araçlarına özel donanım takviye edildikten sonra alabilecekleri sürücü belgesi hangisidir

100-B sınıfı ticari araç kullananların alkollü olarak araç kullanmalarıyla ile ilgili husus hangisidir?

CEVAPLAR:

01-Kaza

02-İnsanlar

03-Felaket

04-Trafik kazası

05-Sürücüler

06-Yaşlılar ve çocuklar

07-Kurallara uymamak

08-İlkyardım

09-Hayat kurtarmak

10-Trafik kazalarındaki yaralılara ilk müdahale edebilecek kimse oldukları için

11-Hücre

12-Hücre zarı

13-Doku

14-Organ

15-Dolaşım sistemi

16-Sinir sistemi

17-Kaza yeri trafik güvenlik önlemleri

18-Kazanın oluştuğu yerde

19-Para ve puan cezası birlikte uygulanır

20-Yan yatış

21-Omurga ekseni düzgünlüğünün bozulmaması

22-Dakikada 15 – 20 defa

23-Kandaki oksijen oranı düşer

24-Beyin

25-Ağızdan ağıza

26-Dakikada 15 - 20 defa

27-Hasta kendi kendine soluk alıncaya kadar

28-Daha fazla sayıda ve takviye edilen havanın miktarı daha az olmalıdır

29-Yan yatış pozisyonu

30-Sabit yan yatış

31-Holger Nielsen (sırttan bastırma-dirseklerden kaldırma) metodu

32- 1/13

33- % 20

34-Atardamar kanaması

35-Atardamar

36-Toplardamar

37-Oturtulur

38-Turnike uygulanır

39-Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerine

40-Kasık iç kısmı

41- 20 dakika aralıklarla

42- 5/10 saniye

43-Şok

44-Dolaşım sistemi

45-Bayılma

46-Beyne kan gitmesine yardımcı olmak

47-Şok pozisyonu vermek

48-Bilinç kaybı

49- 60 / 80

50-Dolaşım sistemi

51-Göz bebeklerinde büyüme

52- 3-5 dakika

53-Göğüs kemiğinin alt uç 1 / 3’lük kısmı

54- 5 – 7 cm.

55- 60 – 80

56- 5 kalp masajı – 1 suni solunum

57-Ezik yaralar

58-Yara üzerindeki canlı dokuları öldürerek yaranın iyileşmesini zorlaştırır

59-Göz bebekleri arasındaki büyüklük farkı

60- % 20

61-Kan akan kulak aşağıda kalacak şekilde hasat yan yatış pozisyonuna getirilir

62-Akciğer

63-Yara üzeri temiz ıslak sargı bezi veya temiz elle kapatılarak göğüs boşluğuna hava girmesi ve çıkışı engellenir

64-Yarı oturur pozisyonda

65-Karın duvarında sertleşme

66-Soğuk uygulama yapılır

67-Hasta sırtüstü yatırılır,ayakları gergin uzatılır

68-Yaralanma bölgesinin alt tarafında duyu kaybı olur

69-Kontak anahtarı kapatılır

70-Sırtüstü yatış

71- % 20

72-Kan

73-Böbrek

74-Burkulma

75-Burkulan bölge üzerine soğuk tatbik edilerek,bölge kalp seviyesinden yukarıda tutulur

76-Çıkık

77-Şoku önlemek

78-Kırık

79-Çıtırtı sesi (kripitasyon)

80-Atel

81-Tespit

82-Oturur pozisyon

83-Topuktan,koltuk altına kadar

84- 112

85-Açık ve doğru adres

86-Haber kısa,öz ve anlaşılır olmalı

87-Yaralıların ölmesini önleyecek tedbirleri aldıktan sonra

88-Sedye ile taşıma

89-Kanın oksijen taşıma özelliğini kaybettirir

90-Hasta hemen temiz havalı bir ortama alınmalıdır

91-Bol su içirilerek hasta kusturulmalıdır

92-Parmakla dilin arka kısmı uyarılır

93-Kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır

94- B sınıfı özel ve F sınıfı

95-Mümkünse en az 3 kişi ile

96-Ayaklar önde

97-Baş önde

98-Baş daima yukarıda

99- H sınıfı belge

100-Kesinlikle alkol içki alamazlar

YARALI TAŞIMACILIĞI (TRANSPORTASYON)

Kaza yerinden 1.Dereceden öncelikle taşınması gereken kazazedeler şunlardır;

a-Solunum zorluğu çekenler,

b-Ani kalp durması halleriyle karşı karşıya bulunanlar,

c-Ağır atardamar kanaması geçirenler,

d-Şok ve koma durumunda olanlar,

e-Beyin kanaması geçirenler,

f-Zehirli gazlarla zehirlenenler,

g-2. ve 3. Dereceden yanık yarasına maruz kalmış olanlardır.

YARALI TAŞIMA POZİSYONLARI:

SABİT YAN YATIŞ POZİSYONUNDA TAŞINMASI GEREKEN KAZAZEDELER;

a-Solunum zorluğu olanlar,

b-Bayılanlar,

c-Kusanlar,

d-Gaz ile zehirlenenler.

OTURUŞ YADA YARI OTURUŞ POZİSYONUNDA TAŞINMASI GEREKEN KAZAZEDELER;

a-Kaburga,köprücük,göğüs kemiği kırığı olanlar,

b-Göğüs açık yada kapalı yaralanmalarına maruz kalanlar,

c-Kol ve önkol kırığı olanlar.

SIRT ÜSTÜ YATIŞ POZİSYONUNDA TAŞINMASI GEREKEN KAZAZEDELER;

a-Omurga yani belkemiği kırığı olanalar,

b-Kalça,bacak ve ayak kırığı olanlar.

ŞOK POZİSYONU’NDA TAŞINMASI GEREKENLER KAZAZEDELER;

a-Şok ve koma halinde olanlar.

SIRTÜSTÜ , DİZLER KARINA ÇEKİLMİŞ POZİSYONDA TAŞINMASI GEREKEN KAZAZEDELER;

a-Vücut eksenine göre yönü; enine olan açık karın yaralanmalarına maruz kalanlar.

SIRTÜSTÜ,AYAKLAR GERGİN İLERİ UZATILMIŞ POZİSYONDA TAŞINMASI GEREKEN KAZAZEDELER;

a-Vücut eksenine göre yönü;boyuna olan açık karın yaralanmalarına maruz kalanlar.

SEDYE İLE YARALI TAŞIMACILIĞI:

a-Yaralılar sedye ile AYAKLARI ÖNDE OLACAK BİÇİMDE (ayaklar gidiş istikametini gösterecek şekilde.)taşınmalıdır.

b-Üzerinde yaralı bulunan sedye; ambulansa alınırken yaralının BAŞ KISMI ÖNDE OLMALIDIR.

c-Üzerinde yaralı bulunan sedye;merdivenlerden inerken ve çıkarken yaralının BAŞ KISMI DAİMA YUKARIDA OLACAK şekilde taşınmalıdır.

Hazırlayan: AHMET YILDIRIM İLK YARDIM ÖĞRETMENİ

ANA SAYFAYA DÖN

İSTERSEN ÖZET NOTLARA

 

 

 

YENİ BAŞKENT KONUR M.T.S.K